Termy Bania w Białce Tatrzańskiej

Przelot dronem FPV przez kompleks basenowy oraz wnętrze hotelu

Ten projekt wymagał od nas skomplikowanej koordynacji działań. Byli rozstawieni dodatkowi obserwatorzy, którzy informowali postronnych ludzi. Używane były krótkofalówki i dodatkowy monitor do kontroli oraz planowania lotu. Oczywiście wymagało to również koordynacji ze strony właściciela obiektu. Używaliśmy m.in. dronów typu Cinewhoop z zabudowanymi śmigłami do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lotów miedzy ludźmi. Ogólny odbiór gości hotelu był pozytywny i wszyscy sie dobrze bawili.

Posiadamy wymagane uprawnienia, świadectwo kwalifikacji UAVO, ważne badania lotniczo-lekarskie, ubezpieczenie OC. Najważniejsze aby latać bezpiecznie.