SPKP Wrocław

Battlefield FPV: In Real Life

Projekt realizowany we współpracy z Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu.

Wszystkie ujęcia były kręcone za zgodą właściciela obiektu, PAŻP i pod nadzorem wieży kontroli lotów. Posiadam wymagane uprawnienia, świadectwo kwalifikacji UAVO, ważne badania lotniczo-lekarskie, ubezpieczenie OC. Najważniejsze aby latać bezpiecznie.

Kulisy projektu realizowanego we współpracy z Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji. 17min akcji.